Jednota vo viere – biblické štúdium Formuly Svornosti

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie

Počas leta sa budeme stretávať pri biblickom štúdiu základov kresťanského učenia v otázkach, ktoré boli kedysi sporné aj medzi evanjelickými reformátormi cirkvi. Z týchto vnútorných sporov v závere 16. storočia vznika Formula Svornosti. Počas spoločného biblického štúdia sa pozrieme na jednotlivé články a témy, ktoré toto evanjelické vierovyznanie otvára. Biblické štúdium vždy v stredu o […]

Aktuálne opatrenia pre pandémiu

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie

Služby Božie sú povolené s obmedzeniami: povinné rúška, odporúčaný odstup, šachovnicové sedenie, dezinfekcia rúk pri vstupe, používanie vlastných spevníkov, Večera Pánova – prijímanie posväteného vína osobitnými kalichmi a prijímaním chleba každému do dlane. Od júla mimoriadne počas letných mesiacov obnovujeme biblické hodiny formou spoločného biblického štúdia a diskusie v dvoch časoch. Streda o 16.00 hod. pre seniorov a o […]

Nedeľa Svätej Trojice

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Kázne

Do možného chaosu, ktorý môže vládnuť v pohľade na vznik a počiatok sveta a existencie vstupujú náboženské texty ako pokusy priniesť vysvetlenie formou, ktorá je človeku zrozumiteľná, formou príbehu. Staroveké civilizácie mali na stvorení sveta postavenú celú mytológiu a božské systémy, hierarchie v polyteistických náboženstvách. Ani Biblia tému stvorenia neobchádza, ale necháva jej miesto, hneď […]

Živé prenosy z nedeľných služieb Božích do konca júna.

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie

Do konca júna budeme na našom youtube v nedeľu vysielať naživo prenosy so služieb Božích. Opatrenia pre stretávanie poľavuju a sme radi, že sa budeme môcť stretávať osobne aj vo väčšom počte. Viacerí ľudia stále zostávajú doma a aj pre nich sú naše prenosy. Sledujte facebook a web pre podrobné info. Zvyčajne budeme vysielať o […]

25. rokov kostola v Prievidzi

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie

Nedeľa po vstúpení je v našom cirkevnom zbore ECAV Zemianske Kostoľany spojená s radostnou udalosťou. S pamiatkou posvätenia kostola v Prievidzi. Generácie evanjelikov na Hornej Nitre nemali inú možnosť len chodiť na služby Božie do Zemianskych Kostolian alebo do Slovenského Pravna (až na Turci). Už pred 2. svetovou vojnou boli snahy získať pre zbor v Prievidzi […]

Pozdrav sestry farárky Blanky Kostelnej k pamiatke posvätenia prievidzkého kostola

Zverejnený Jeden komentárPublikované v: Udalosti

„Aké milé sú Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností! Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových.“ Žalm 84,2-3a Milí bratia, milé sestry, Pozdravujem vás pri milej slávnosti 25. výročia posviacky Božieho chrámu v Prievidzi. Prečítané slová z 84. žalmu vyjadrujú túžbu po spoločenstve Božieho ľudu. V každej dobe ľudia túžili po Božom chráme, kde by sa mohli […]

Živý prenos zo služieb Božích pri príležitosti 25. výročia posvätenia kostola v Prievidzi.

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie, Udalosti

Tešili sme sa na slávnosť. Pre súčasné podmienky však plnohodnotnú slávnosť odkladáme na neurčito. Pamiatku posvätenia kostola po 25 rokoch si však chceme pripomenúť aj obohateným programom služieb Božích. Zaznie báseň, liturgovať bude naša študentka teológie Sára Šimková, zaznie pozdrav od sestry farárky Blanky Kostelnej, hudobne nás obohatí špeciálne hudobné vystúpenie. Piesne zo spevníka: Ó […]

Prihláste deti na konfirmačnú prípravu

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie

Do konca júna (do 30.6.) je potrebné odovzdať prihlášku na konfirmačnú prípravu detí starších ako 12 rokov (ukončený 6 ročník ZŠ) na roky 2020-2022. Konfirmačná príprava je môžnosťou pre mladých dospievajúcich ľudí dozvedieť sa viac o Pánu Bohu a o cirkvi, v ktorej boli pokrstení a v ktorej vyrastajú. Konfirmačná príprava končí slávnosťou konfirmácie, kde […]