Denný detský biblický tábor 2020

Kde: Evanjelický kostol v Prievidzi

Kedy: 17. – 21. 08. 2020

Vek: 6 – 15 rokov

Poplatok: 25 € – 1 dieťa, 45€ – dvaja súrodenci, 65€ – traja súrodenci

Organizátor si vyhradzuje právo podujatie zrušiť vzhľadom na pandemickú situáciu a podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR.

Oblečenie: športové oblečenie a obuv, náhradné oblečenie, bunda/mikina, v prípade zlého počasia pršiplášť, PREZUVKY, ruksak.

Doklady: preukaz poistenca zdravotnej poisťovne, vyplnené tlačivo: Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

Výbava: fľaša na vodu; lieky, ktoré dieťa užíva, bez TABLETU!!!

Vyplnenú prihlášku s poplatkom prineste najneskôr do 9. augusta 2020 na Evanjelický a. v. farský úrad v Prievidzi v úradných hodinách alebo v kostole po Službách Božích. Účastník je prihlásený zaplatením poplatku a odovzdaním vyplnenej a podpísanej prihlášky. (Prihlasovanie od 28.6.2020).

Informácie: Evanjelický a. v. farský úrad, Nedožerská cesta 4, Prievidza

tel.: 046/548 86 08; mobil 0950 598 396

Dovoz detí – rodičia individuálne; príchod každé ráno medzi 6:30 – 7:30. Odvoz detí – rodičia individuálne: poobede medzi 16:00 – 16:30 Ak potrebujete pomôcť s odvozom, nahláste to na faru.