Pripravujeme

Plán zborových aktivít na rok 2019

Sestry a bratia! Zverejňujeme plánovaný rozpis zborových aktivít, ktoré by sa mali uskutočniť v roku 2019. Pri niektorých je termín už určený, informácie o niektorých z nich budú postupne upresňované. Niektoré akcie sú ešte vo fáze prejednávania, akonáhle budú pripravené, zaradíme ich do plánu. O všetkých detailoch budeme informovať pred konaním akcie aj na našej stránke.

Január

6.Trojkráľový koncert spevokolov v Zemianskych Kostoľanoch.
19.Ekumenická pobožnosť v Prievidzi.

Február

24.Výročný účtovný a volebný konvent v Prievidzi.

Marec

2.Inštalácia biskupov – zájazd do Zvolena.

Apríl

3. až 7.Prochrist 2019 (Pre Teba) – kostol v Prievidzi.
28.Vysviacka modlitebne v Handlovej.

Máj

8.Zborová turistika – výstup na Vtáčnik.
12.Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek.
26.Uvedenie novozvolených funkcionárov zboru na bohoslužbách v Prievidzi.

Jún

2.24. výročie posvätenia chrámu v Prievidzi.
16.Konfirmácia v Zemianskych Kostoľanoch.
21. až 23.Víkendovka pre mládež v Malinovej.

Júl

5.Rodinná grilovačka – zborový piknik v Zemianskych Kostoľanoch.
14.Deň Východného dištriktu v Poprade.

August

19. až 23.Denný detský biblický tábor na prievidzskej fare.

September

14. Zborový deň v Prievidzi (pri kostole).

Október

19.Seniorálne stretnutie mužov v Krpeľanoch.
20.Misijné popoludnie k Mesiacu starších v Prievidzi.
31.Reformačné služby Božie v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi.

November

2. Pamiatka zosnulých na starom Evanjelickom cintoríne v Prievidzi..
3.283. výročie posvätenia artikulárneho kostola v Zemianskych Kostoľanoch.

December

Mikulášska detská besiedka v Prievidzi.
Posedenia pri kapustnici.

Priebežne stretnutia konfirmandov, dorastu a mužov.