Kontakty

Farský úrad (fara v Prievidzi)

Evanjelický a. v. farský úrad
Nedožerská cesta 4
971 01  Prievidza

Úradné hodiny na fare v Prievidzi:

DoobedaPoobede
Utorok08.30 – 12.30
Streda08.30 – 12:30 13.00 – 16.00
Štvrtok08.30 – 12.30
  • Telefón: 046/548 86 08
  • E-mail: fara@ecavprievidza.sk

Ak je to možné, stretnutie s duchovnými je dobré dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom.

Bankové spojenie
Číslo účtu: SK9102000000000036432382
Banka: VÚB

Bohoslužobné miesta

Zemianske KostoľanyPrievidzaNitrianske PravnoHandlová
Partizánska 29,Tajovského 27Klub dôchodcov
Dlhá 22
Železničiarska 19

Byt kaplána (fara v Zemianskych Kostoľanoch)

  • Partizánska 188/28, 972 43 Zemianske Kostoľany (vchod a zvonček sú zo zadnej strany budovy).