Kázne

7 vecí, ktoré potrebujem vedieť o Ježišovi ukazuje stretnutie so vzkrieseným (2. nedeľa po Veľkej noci 18.04.2021)

2. nedeľa po veľkej noci už od dávna nesie názov Milosrdenstvo Pánovo vychádzajúc zo Žalmu 33, 5 verš.: Milosti Hospodinovej je plná zem. Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje. Božia dobrota sa človeku zjavila, stelesnila a priblížila v jedinom Božom milovanom Synovi, Ježišovi, ktorý bol Mesiášom všetkých ľudí. A aj k nám sa dnes skláňa ako k svojim učeníkom, aj nám sa chce vo viere ukázať, aby sme ho spoznali a vnímali ho, ako toho, kto tvorí v našom živote dobré. Že dychom jeho slov môže byť občerstvovaný aj náš život.

Piesne: 150, 126, 131, A34

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *