Uncategorized

Advent: Volebný plán

Nedeľa 29.11.2020 – 1.Adventná nedeľa

„VOLEBNÝ PLÁN“

Text: Ev. Lukáša 4,16-22

ADVENT. Čo v nás vzbudzujú tieto slová? Aké pocity vyvolávajú? Verím, že v prvom rade tie najpozitívnejšie.  Ale to najhlavnejšie nie je samozrejme o emóciách. Je to o praktickom skutku. Pretože emócie nás až pričasto zvyknú klamať. 

Boh sa rozhodol, že vstúpi osobne do nášho sveta, do reality hriechu, zla a deštrukcie vzťahov a hodnôt, ktorými sme obklopení, preplnení, ktorými je infikovaná naša myseľ a srdce. A s ktorými si sami jednoducho nevieme poradiť. A urobil to veľmi konkrétne – skrze Svojho Syna Pána Ježiša Krista.

    Pán Ježiš nám pri svojom prvom oficiálnom vystúpení (po tom, ako si prešiel púšťou, skúškou, strádaním a pokúšaním) predstavil svoj „volebný“ plán obnovy a zmierenia. 

BOH MA POSLAL – ODDELIL

Chudobným hovoriť evanjelium – tým, čo vedia, že potrebujú pomoc, že si sami v živote s množstvom vecí neporadia

Uzdraviť skrúšených srdcom – koľko takým ľudí sa nachádza okolo nás, koľkí sme sami takí – zranení, nešťastní, zlomení

Zajatým prepustenie – otroctvo je zrušené, tvoje putá môžu byť zlomené, tvoje kliatby a prekliatia zničené, tvoje závislosti odstránené…..

Utláčaným oslobodenie – aby sme mohli z celého hrdla zakričať – konečne som slobodný, už žiadna závislosť, žiadne zlo nado mnou nemá moc

Slepým navrátenie zraku – konečne máme možnosť vidieť pravú realitu sveta, naozaj, skutočne, kto je za všetkým tým zlom a biedou, vidieť, že je cesta, že Prišiel niekto, kto s tým všetkým má reálnu moc pohnúť a všetko zmeniť

Jeho ponuka bola reálna ako ON sám a je úplne rovnako reálna aj dnes– Pán prichádza k tebe s touto ponukou, pretože „Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach.“

Nádherný obraz: s Tým, ktorý povstal, otvoril, kázal a posadil sa, sa UZAVRELA DOBA ZASĽÚBENIA A OTVÁRA SA DOBA USKUTOČŇOVANIA. 

„Dnes sa to naplnilo toto slovo“ – naplnilo sa pri toľkých ľuďoch – naplnilo sa aj pri tebe! Maj odvahu tomu uveriť, prijať vierou to, čo Boh už urobil a žiť v tejto slobode, radosť a víťazstve, pretože aj nad tebou a v tebe je „Duch Pánov.“ 

Milovaní, počas tohto adventného času si dajme vnútorný záväzok,  že budeme mať svoje pohľady uprene upreté na Toho, ktorý prišiel, aby naplnil zasľúbenia a aby nám daroval to najlepšie pre každého jedného z nás. To slovo sa naplnilo aj v našich životoch. Dovoľme, aby to naozaj bola realita.    

Duch Pánov je nad nami. Vstúpme do slobody, uzdravenia, do života v plnosti Ducha Svätého

S modlitbou a vďakou za vás   Stanislav Kocka

Pieseň na povzbudenie:

Autor: Stano Kocka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *