Oznamy a informácie

Aktuálne opatrenia pre bohoslužby

Úrad verejného zdravotníctva zverejnil tieto opatrenia, ktoré platia pre naše stretávanie.

Povinnosti stanovené pre bohoslužby a obrady sobáša, krstu či pohrebný obrad

 • počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov. Deti do 10 rokov v sprievode dospelého sa do počtu návštevníkov nezapočítavajú.
 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;
 • dodržiavať respiračnú etiketu,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu;
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov;
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou;
 • zakazuje sa podávanie rúk.

To znamená, že v našich kostoloch sa stretávame len v obmedzenom počte. Príchod do kostola v nedeľu je treba ohlásiť v týždni predtým na farskom úrade.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *