Autor: Emil Hankovský

Voľby biskupa Východného dištriktu

Dištriktuálne presbyterstvo VD vyhlásilo voľby biskupa VD. V našom CZ sa volebné konventy na službách Božích budú konať 20. 10. 2019. V Zemianskych Kostoľanoch o 8.00 hod. v Prievidzi o 9.30 a v Handlovej o 11.15. Volebný konvent bude vrámci služieb Božích. Voliť biskupa môžu vo svojom domácom cirkevnom zbore všetci pokrstení evanjelici starší ako…
Read more


9. októbra 2019 0

Stará kniha v novom svete – pozvánka na seniorátne stretnutie mužov

Milí naši bratia, muži,srdečne vás pozývame na seniorátne stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu s témou: Stará kniha v súčasnom, novom svete. Základným biblickým textom sú slová z knihy Józue 1,8: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je…
Read more


6. októbra 2019 0

Zborový deň 2019 – Byť svetlom sveta

14. septembra 2019 sme sa zobudili do krásneho slnečného rána. V našom rodinnom kalendári sme mali veľkými písmenami napísaný oznam ZBOROVÝ DEŇ. Veľmi sme sa na toto stretnutie tešili a plní očakávania sme sa naň vybrali. Boli sme zvedaví na program, hostí, ale aj na  úpravu priestoru vedľa nášho kostola, keďže zborový deň sa mal konať vonku…
Read more


23. septembra 2019 0

Mesto na vrchu, ktoré nemôže byť skryté

Kázeň v nedeľu po zborovom dni, ktorého téma bolo: Byť svetlom sveta.


15. septembra 2019 0

Ako si predplatiť nový Evanjelický posol spod Tatier?

V prípade vášho záujmu o predplatné, kliknite sem: PREDPLATNÉ,alebo píšte na e-mail: sadlonova@lkpermanent.sk, prípadne volajte: 02/49 111 200 Upozornenie pre čitateľov EPST – Spolok Tranovský vydáva napodobeninu oficálneho Ev. posla spod Tatier. Oficiálne médium evanjelikov a. v. na Slovensku – Evanjelický posol spod Tatier vydáva spoločnosť Tranoscius, a. s.


20. júla 2019 0

Dištriktuálny deň VD ECAV 2019

14. 07. 2019 bol v Poprade dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV 2019. Na stretnutie prišlo okolo 2000 evanjelikov z celého Slovenska. Stretnutia sme sa zúčastnili zájazdom aj z nášho cirkevného zboru. Foto: Štefan Ruttmar


16. júla 2019 0

Zborový piknik na Cyrila a Metoda

V piatok 5. júla 2019, na sviatok Cyrila a Metoda, sme sa okrem chrámov Božích v Prievidzi a Zemianskych Kostoľanoch stretli aj na zborovom pikniku, ktorý sa konal vo farskej záhrade v Zemianskych Kostoľanoch od 15:00. Najprv sme si príjmne posedeli pod orechom pri jedle a rozhovoroch. Potom o 16:30 začala avizovaná prednáška o histórii…
Read more


12. júla 2019 0

Vízia ECAV 2020 +5

Vízia bol všeobecný dokument, predostretý širokej evanjelickej verejnosti, ktorý načrtol oblasti, v ktorých by sa mala ECAV, resp. jej členovia, angažovať. Ako by to mali robiť, teda stratégia naplnenia týchto cieľov zostala zamlčaná. Možno úmyselne. Veriaci, ktorí na dokument zareagovali, ponúkli množstvo námetov a pripomienok, za ktoré srdečne ďakujeme. Aj na základe toho vznikol dokument,…
Read more


4. júla 2019 0

Zborový deň v Prievidzi

Milí bratia a sestry, milí priatelia, pozývame Vás na náš zborový deň v Prievidzi. Bude to o stretnutiach, hudbe, Božom slove a spoločenstve. Veríme, že spolu strávime príjemný rodinný deň. Program:-10:00 rodinne služby Božie (Martin Viglaš)-guláš, občerstvenie, aktivity pre deti-13:00 misijne popoludnie (Svetlana Ďuračková), hudobný doprovod: Mládež ECAV Hybe (Liptovsko-Oravský seniorát) Martin Viglaš (Bardejov), pracovník…
Read more


2. júla 2019 0

Piknik vo farskej záhrade Zemianske Kostoľany

Srdečne Vás pozýva na zborový piknik vo farskej záhrade, ktorý bude 5. júla 2019 od 15.00 hod. vo farskej záhrade v Zemianskych Kostoľanoch. Doneste si deky a niečo dobré pod zub na podelenie sa. Bude to rodinné popoludnie. V programe budú aj aktivity pre deti. Piknik je podujatím “otvorených dverí”, teda vítaní je každý, nie…
Read more


27. júna 2019 0