Autor: Emil Hankovský

Konfirmácia dospelých 2019

Príhovor Marty Šuňalovej, zástupkyne zborového dozorcu: Milé konfirmandky, táto chvíľa je vzácna nielen pre Vás, ale aj pre nás ostatných, ktorí sa vraciame v spomienkach, kedy sme aj my pred oltárom sľubovali vernosť Pánovi Ježišovi Kristovi. Po prvýkrát sme prijímali Svätú večeru Pánovu. Mnohé sa od tej chvíle zmenilo. Ale nezmenil sa Pán. Pán, ktorý sa…
Read more


16. júna 2019 0

Evanjelické noviny 2/2019

V májovom čísle Evanjelických novím je i stránka informujúca o histórii evanjelikov Handlovej a správa o posviacke tamojšieho Evanjelického domu s modlitebňou.


11. júna 2019 0

Deti vystúpili na Deň matiek

V zbore sme si počas služieb Božích v druhú májovú nedeľu sme si už tradične pripomenuli Deň matiek. Popri Božom slove zazneli v Prievidzi piesne i hovorené slovo v podaní detí i dospelých, ktoré zvýraznili poďakovanie Bohu za dar materstva. Mamičkám sa prihovorili aj mládežníci v Zemianskych Kostoľanoch.


20. mája 2019 0

Vyhlásená zbierka

Presbyterstvo CZ vyhlásilo zbierku na dofinancovanie opráv na fare v Prievidzi (vytvorenie zborovej miestnosti, vymaľovanie, výmena zariadenia vo farskom úrade) a dofinancovanie finálnych úprav na rekonštrukcii Evanjelického domu s modlitebňou v Handlovej. Zbierka už bola ukončená, že všetky milodary a pomoc ďakujeme.


29. apríla 2019 0

Posviacka Evanjelického domu v Handlovej

Cirkevný zbor CZ Zemianske Kostoľany (Turčiansky seniorát) prežil v nedávnom období krásnu slávnosť. Evanjelici v Handlovej dostali do služby Božiemu dielu v tomto meste zrekonštruovaný priestor Evanjelického domu z modlitebňou. Rekonštrukcia prebiehala v rokoch 2017-2018. Služby Božie sa tu začali odbavovať práve na Veľkú noc 2018. Vynovený priestor s novým oltárom sme chceli odovzdať do služby Pánu Bohu modlitbou a požehnaním, čo…
Read more


28. apríla 2019 0

Turistický výstup – Vtáčnik

Pozývame na turistický výstup na Vtáčnik (1345 m. n. m.) po náučnom chodníku. 8.5.2019 Stretnutie účastníkov o 8:00 na parkovisku starého amfiteátra – Chatová oblasť Píly – Kamenec pod Vtáčnikom. Po ceste nás čaká 8 náučných tabúľ. Dĺžka trasy 5,5 km, prevýšenie 950 m. Cieľ: Vrchol Vtáčnik, cca o 11:30. Na záver guľaš v usadlosti…
Read more


26. apríla 2019 0

Evanjelické noviny 1/2019

Evanjelické Noviny sú oficiálnym spravodajcom ECAV na Slovensku, sú zdarma, ich vydavateľom je Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku. Tešíme sa na vaše ohlasy, články a fotografie zo života vašich zborov a spoločenstieva spolupracujúcich organizácii. Tiež privítame články zo života diakonie, o kultúre a histórii našej cirkvi. 


25. apríla 2019 0

Vzkriesenie Pánovo – 1. slávnosť Veľkonočná (Emil Hankovský)

Snáď každého na svete dostihla správa, že v uplynulom týždni zasiahol požiar jednu z najznámejších kresťanských katedrál na svete – Parížšku Notre Dame. Stalo sa to v pondelok – 15. apríla v podvečerných hodinách. Požiar trval približne 8 a pol hodiny. Kresťanský svet plakal. Milovníci kultúry a architektúry tiež. Videl som na facebooku priamy prenos…
Read more


21. apríla 2019 0

Nádej na kríži – Veľký piatok

Je ešte nejaká nádej? Zomrel Kristus nie len na kríži, ale aj v nás? Je Boh mŕtvy? Pohľad na kríž s Kristom na ňom môže byť veľmi skľučujúci. Boží Syn, ktorý mohol jedným slovom všetkých poraziť a začať svoju vládu, visí akoby bezvládne pribitý na kuse dreva… čo bude ďalej?


19. apríla 2019 0