Autor: Emil Hankovský

Kvetná nedeľa – Služobník Hospodinov

Kázeň na Kvetnú nedeľu. Služobník Hospodivon. Stal sa baránkom, ktorého krv sa preliala za hriechy ľudí.


14. apríla 2019 0

Požehnanú Veľkú noc!

“Lebo vieme, že Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, viac neumiera a smrť už viac nepanuje nad Ním.” Rímskym 6, 9 Pôst je obdobie, ktoré nás chce utíšiť. Ukázať nám na cestu Pána Ježiša na kríž a vyzýva nás pri tom, aby sme dávali poriadne pozor. Udalosti, ktoré si aj v pôste pripomíname, a ktoré vo…
Read more


8. apríla 2019 0

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Na spoločnej ekumenickej bohoslužbe v Prievidzi po prvý krát.


13. februára 2019 0

Misijné popoludnie v Prievidzi

V sobotu 20. októbra sa uskutočnilo v evanjelickom kostole v Prievidzi misijné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili vzácni hostia nielen zo Slovenska. Z neďalekého Česka k nám zavítal senátor PhDr. Zdeněk Papoušek, ktorý prišiel pozdraviť víťazov Medzinárodných majstrovstiev v znalosti Biblie. Na úvod všetkých privítal zástupca zborového dozorcu Štefan Hurný. Potom jeden z víťazov Majstrovstiev Michal…
Read more


20. októbra 2018 0