Ako si predplatiť nový Evanjelický posol spod Tatier?

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Evanjelický posol spod Tatier, Oznamy a informácie

V prípade vášho záujmu o predplatné, kliknite sem: PREDPLATNÉ,alebo píšte na e-mail: sadlonova@lkpermanent.sk, prípadne volajte: 02/49 111 200 Upozornenie pre čitateľov EPST – Spolok Tranovský vydáva napodobeninu oficálneho Ev. posla spod Tatier. Oficiálne médium evanjelikov a. v. na Slovensku – Evanjelický posol spod Tatier vydáva spoločnosť Tranoscius, a. s.

Vízia ECAV 2020 +5

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Evanjelický posol spod Tatier, Udalosti

Vízia bol všeobecný dokument, predostretý širokej evanjelickej verejnosti, ktorý načrtol oblasti, v ktorých by sa mala ECAV, resp. jej členovia, angažovať. Ako by to mali robiť, teda stratégia naplnenia týchto cieľov zostala zamlčaná. Možno úmyselne. Veriaci, ktorí na dokument zareagovali, ponúkli množstvo námetov a pripomienok, za ktoré srdečne ďakujeme. Aj na základe toho vznikol dokument, […]

Zborový deň v Prievidzi

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Udalosti

Milí bratia a sestry, milí priatelia, pozývame Vás na náš zborový deň v Prievidzi. Bude to o stretnutiach, hudbe, Božom slove a spoločenstve. Veríme, že spolu strávime príjemný rodinný deň. Program:-10:00 rodinne služby Božie (Martin Viglaš)-guláš, občerstvenie, aktivity pre deti-13:00 misijne popoludnie (Svetlana Ďuračková), hudobný doprovod: Mládež ECAV Hybe (Liptovsko-Oravský seniorát) Martin Viglaš (Bardejov), pracovník […]

Piknik vo farskej záhrade Zemianske Kostoľany

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Udalosti

Srdečne Vás pozýva na zborový piknik vo farskej záhrade, ktorý bude 5. júla 2019 od 15.00 hod. vo farskej záhrade v Zemianskych Kostoľanoch. Doneste si deky a niečo dobré pod zub na podelenie sa. Bude to rodinné popoludnie. V programe budú aj aktivity pre deti. Piknik je podujatím “otvorených dverí”, teda vítaní je každý, nie […]

Konfirmácia dospelých 2019

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Udalosti

Príhovor Marty Šuňalovej, zástupkyne zborového dozorcu: Milé konfirmandky, táto chvíľa je vzácna nielen pre Vás, ale aj pre nás ostatných, ktorí sa vraciame v spomienkach, kedy sme aj my pred oltárom sľubovali vernosť Pánovi Ježišovi Kristovi. Po prvýkrát sme prijímali Svätú večeru Pánovu. Mnohé sa od tej chvíle zmenilo. Ale nezmenil sa Pán. Pán, ktorý sa […]

Vyhlásená zbierka

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Udalosti

Presbyterstvo CZ vyhlásilo zbierku na dofinancovanie opráv na fare v Prievidzi (vytvorenie zborovej miestnosti, vymaľovanie, výmena zariadenia vo farskom úrade) a dofinancovanie finálnych úprav na rekonštrukcii Evanjelického domu s modlitebňou v Handlovej. Zbierka už bola ukončená, že všetky milodary a pomoc ďakujeme.

Posviacka Evanjelického domu v Handlovej

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Udalosti

Cirkevný zbor CZ Zemianske Kostoľany (Turčiansky seniorát) prežil v nedávnom období krásnu slávnosť. Evanjelici v Handlovej dostali do služby Božiemu dielu v tomto meste zrekonštruovaný priestor Evanjelického domu z modlitebňou. Rekonštrukcia prebiehala v rokoch 2017-2018. Služby Božie sa tu začali odbavovať práve na Veľkú noc 2018. Vynovený priestor s novým oltárom sme chceli odovzdať do služby Pánu Bohu modlitbou a požehnaním, čo […]

Turistický výstup – Vtáčnik

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Udalosti

Pozývame na turistický výstup na Vtáčnik (1345 m. n. m.) po náučnom chodníku. 8.5.2019 Stretnutie účastníkov o 8:00 na parkovisku starého amfiteátra – Chatová oblasť Píly – Kamenec pod Vtáčnikom. Po ceste nás čaká 8 náučných tabúľ. Dĺžka trasy 5,5 km, prevýšenie 950 m. Cieľ: Vrchol Vtáčnik, cca o 11:30. Na záver guľaš v usadlosti […]

Evanjelické noviny 1/2019

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Evanjelický posol spod Tatier

Evanjelické Noviny sú oficiálnym spravodajcom ECAV na Slovensku, sú zdarma, ich vydavateľom je Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku. Tešíme sa na vaše ohlasy, články a fotografie zo života vašich zborov a spoločenstieva spolupracujúcich organizácii. Tiež privítame články zo života diakonie, o kultúre a histórii našej cirkvi.