Biblické heslo na rok 2020 a pozdrav od brata kaplána

Biblickým heslom pre náš zbor na rok 2020 budú slová zo žalmu 139.:

Kam by som mohol zájsť od Tvojho Ducha? Pred Tvojou tvárou kam utečiem? Keby som vstúpil na nebesá, tam si Ty; a keby som si ustlal v záhrobí, aj tam si Ty.
Žalmy 139:7‭-‬8