Aktuálne z diania v zbore

Poďakovanie za slobodu a demokraciu 17. novembra v ekumenickom duchu

Pripomenutie si náboženskej slobody, ktorá nebola vždy samozrejmosťou, ale aj pietna spomienka pri príležitosti Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd boli základné témy ekumenicky otvorenej pobožnosti v prievidzskom evanjelickom kostole práve v nedeľu 17. novembra. Kostol sa zaplnil tiež menej známymi tvárami, pozvanie prijal aj brat kaplán z farnosti Zapotôčky. Hoci sme boli z rôznych…
Read more


17. novembra 2019 0

Pobožnosť na Pamiatku zosnulých v Prievidzi

V sobotu 2. novembra 2019 sa v našom zbore udiala pobožnosť na Pamiatku zosnulých po prvýkrát na doteraz pre nás netradičnom mieste – obnovenom bývalom evanjelickom cintoríne v Prievidzi. Po stretnutí pred Domom smútku sme sa v sprievode pobrali na pietne miesto, ktoré bolo dobrovoľníkmi zreštaurované a odovzdané pod správu nášho cirkevného zboru. Aj o…
Read more


3. novembra 2019 0

Hlahol evanjelických zvonov pripomenie hodnotu mieru na výročie skončenia 1. svetovej vojny

Dňa 11.11.2019 o 11.11 h sa na 11 minút rozozvučia zvony evanjelických kostolov po celom Slovensku, aby nám pripomenuli, že vďaka Bohu dnes môžeme žiť na Slovensku v mieri.


30. októbra 2019 0

Misijné popoludnie k Mesiacu úcty k starším 2019

Už tradične sa koncom októbra v našom zbore koná pripomienka Mesiaca úcty k starším. V tomto roku sme sa rozhodli pre formu misijného popoludnia. Fotografie: Štefan Ruttmar


24. októbra 2019 0

Seniorátne stretnutie mužov v Krpeľanoch

V sobotu 19. októbra 2019 vyrazili muži z nášho zboru na seniorátne stretnutie mužov. Každoročná jesenná akcia pod patronátom seniorátu sa v tomto roku konala v Krpeľanoch. Už v úvode zaznelo vrelé privítanie od sestry dozorkine. Téma sa venovala Biblii a jej miestu v živote muža. Hlavným rečníkom bol Bohdan Horoboň. Vo svojej prednáške ukázal,…
Read more


24. októbra 2019 0

Pamiatka zosnulých po prvý krát na obnovenom evanjelickom cintoríne

Uplynulé leto v auguste bol verejnosti, za prítomnosti primátorky Prievidze a poslankyne NR SR, JUDr. Kataríny Macháčkovej, odovzdaný obnovený historický evanjelický cintorín na Mariánskom vŕšku v Prievidzi. Na jeho obnove sa zúčastnili dobrovoľníci, ktorí toto pietne miesto vyčistili a sprístupnili. Financie na obnovu pietneho miesta získali z projektu participatívneho rozpočtu mesta Prievidza. Odovzdaný bol verejnosti, dobrým ľuďom mesta a tiež…
Read more


16. októbra 2019 0

Poďakovanie za úrody

Dobroreč, duša moja, Hospodinu a celé moje vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinu a nezabúdaj na žiadne z Jeho dobrodení! Žalm 103, verše 1. a 2.


13. októbra 2019 0

Voľby biskupa Východného dištriktu

Dištriktuálne presbyterstvo VD vyhlásilo voľby biskupa VD. V našom CZ sa volebné konventy na službách Božích budú konať 20. 10. 2019. V Zemianskych Kostoľanoch o 8.00 hod. v Prievidzi o 9.30 a v Handlovej o 11.15. Volebný konvent bude vrámci služieb Božích. Voliť biskupa môžu vo svojom domácom cirkevnom zbore všetci pokrstení evanjelici starší ako…
Read more


9. októbra 2019 0

Stará kniha v novom svete – pozvánka na seniorátne stretnutie mužov

Milí naši bratia, muži,srdečne vás pozývame na seniorátne stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu s témou: Stará kniha v súčasnom, novom svete. Základným biblickým textom sú slová z knihy Józue 1,8: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je…
Read more


6. októbra 2019 0

Zborový deň 2019 – Byť svetlom sveta

14. septembra 2019 sme sa zobudili do krásneho slnečného rána. V našom rodinnom kalendári sme mali veľkými písmenami napísaný oznam ZBOROVÝ DEŇ. Veľmi sme sa na toto stretnutie tešili a plní očakávania sme sa naň vybrali. Boli sme zvedaví na program, hostí, ale aj na  úpravu priestoru vedľa nášho kostola, keďže zborový deň sa mal konať vonku…
Read more


23. septembra 2019 0