Aktuálne z diania v zbore

Mesto na vrchu, ktoré nemôže byť skryté

Kázeň v nedeľu po zborovom dni, ktorého téma bolo: Byť svetlom sveta.


15. septembra 2019 0

Ako si predplatiť nový Evanjelický posol spod Tatier?

V prípade vášho záujmu o predplatné, kliknite sem: PREDPLATNÉ,alebo píšte na e-mail: sadlonova@lkpermanent.sk, prípadne volajte: 02/49 111 200 Upozornenie pre čitateľov EPST – Spolok Tranovský vydáva napodobeninu oficálneho Ev. posla spod Tatier. Oficiálne médium evanjelikov a. v. na Slovensku – Evanjelický posol spod Tatier vydáva spoločnosť Tranoscius, a. s.


20. júla 2019 0

Dištriktuálny deň VD ECAV 2019

14. 07. 2019 bol v Poprade dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV 2019. Na stretnutie prišlo okolo 2000 evanjelikov z celého Slovenska. Stretnutia sme sa zúčastnili zájazdom aj z nášho cirkevného zboru. Foto: Štefan Ruttmar


16. júla 2019 0

Zborový piknik na Cyrila a Metoda

V piatok 5. júla 2019, na sviatok Cyrila a Metoda, sme sa okrem chrámov Božích v Prievidzi a Zemianskych Kostoľanoch stretli aj na zborovom pikniku, ktorý sa konal vo farskej záhrade v Zemianskych Kostoľanoch od 15:00. Najprv sme si príjmne posedeli pod orechom pri jedle a rozhovoroch. Potom o 16:30 začala avizovaná prednáška o histórii…
Read more


12. júla 2019 0

Vízia ECAV 2020 +5

Vízia bol všeobecný dokument, predostretý širokej evanjelickej verejnosti, ktorý načrtol oblasti, v ktorých by sa mala ECAV, resp. jej členovia, angažovať. Ako by to mali robiť, teda stratégia naplnenia týchto cieľov zostala zamlčaná. Možno úmyselne. Veriaci, ktorí na dokument zareagovali, ponúkli množstvo námetov a pripomienok, za ktoré srdečne ďakujeme. Aj na základe toho vznikol dokument,…
Read more


4. júla 2019 0

Zborový deň v Prievidzi

Milí bratia a sestry, milí priatelia, pozývame Vás na náš zborový deň v Prievidzi. Bude to o stretnutiach, hudbe, Božom slove a spoločenstve. Veríme, že spolu strávime príjemný rodinný deň. Program:-10:00 rodinne služby Božie (Martin Viglaš)-guláš, občerstvenie, aktivity pre deti-13:00 misijne popoludnie (Svetlana Ďuračková), hudobný doprovod: Mládež ECAV Hybe (Liptovsko-Oravský seniorát) Martin Viglaš (Bardejov), pracovník…
Read more


2. júla 2019 0

Piknik vo farskej záhrade Zemianske Kostoľany

Srdečne Vás pozýva na zborový piknik vo farskej záhrade, ktorý bude 5. júla 2019 od 15.00 hod. vo farskej záhrade v Zemianskych Kostoľanoch. Doneste si deky a niečo dobré pod zub na podelenie sa. Bude to rodinné popoludnie. V programe budú aj aktivity pre deti. Piknik je podujatím “otvorených dverí”, teda vítaní je každý, nie…
Read more


27. júna 2019 0

Konfirmácia dospelých 2019

Príhovor Marty Šuňalovej, zástupkyne zborového dozorcu: Milé konfirmandky, táto chvíľa je vzácna nielen pre Vás, ale aj pre nás ostatných, ktorí sa vraciame v spomienkach, kedy sme aj my pred oltárom sľubovali vernosť Pánovi Ježišovi Kristovi. Po prvýkrát sme prijímali Svätú večeru Pánovu. Mnohé sa od tej chvíle zmenilo. Ale nezmenil sa Pán. Pán, ktorý sa…
Read more


16. júna 2019 0

Evanjelické noviny 2/2019

V májovom čísle Evanjelických novím je i stránka informujúca o histórii evanjelikov Handlovej a správa o posviacke tamojšieho Evanjelického domu s modlitebňou.


11. júna 2019 0