Aktuálne z diania v zbore

Deti vystúpili na Deň matiek

V zbore sme si počas služieb Božích v druhú májovú nedeľu sme si už tradične pripomenuli Deň matiek. Popri Božom slove zazneli v Prievidzi piesne i hovorené slovo v podaní detí i dospelých, ktoré zvýraznili poďakovanie Bohu za dar materstva. Mamičkám sa prihovorili aj mládežníci v Zemianskych Kostoľanoch.


20. mája 2019 0

Vyhlásená zbierka

Presbyterstvo CZ vyhlásilo zbierku na dofinancovanie opráv na fare v Prievidzi (vytvorenie zborovej miestnosti, vymaľovanie, výmena zariadenia vo farskom úrade) a dofinancovanie finálnych úprav na rekonštrukcii Evanjelického domu s modlitebňou v Handlovej. Zbierka už bola ukončená, že všetky milodary a pomoc ďakujeme.


29. apríla 2019 0

Posviacka Evanjelického domu v Handlovej

Cirkevný zbor CZ Zemianske Kostoľany (Turčiansky seniorát) prežil v nedávnom období krásnu slávnosť. Evanjelici v Handlovej dostali do služby Božiemu dielu v tomto meste zrekonštruovaný priestor Evanjelického domu z modlitebňou. Rekonštrukcia prebiehala v rokoch 2017-2018. Služby Božie sa tu začali odbavovať práve na Veľkú noc 2018. Vynovený priestor s novým oltárom sme chceli odovzdať do služby Pánu Bohu modlitbou a požehnaním, čo…
Read more


28. apríla 2019 0

Turistický výstup – Vtáčnik

Pozývame na turistický výstup na Vtáčnik (1345 m. n. m.) po náučnom chodníku. 8.5.2019 Stretnutie účastníkov o 8:00 na parkovisku starého amfiteátra – Chatová oblasť Píly – Kamenec pod Vtáčnikom. Po ceste nás čaká 8 náučných tabúľ. Dĺžka trasy 5,5 km, prevýšenie 950 m. Cieľ: Vrchol Vtáčnik, cca o 11:30. Na záver guľaš v usadlosti…
Read more


26. apríla 2019 0

Evanjelické noviny 1/2019

Evanjelické Noviny sú oficiálnym spravodajcom ECAV na Slovensku, sú zdarma, ich vydavateľom je Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku. Tešíme sa na vaše ohlasy, články a fotografie zo života vašich zborov a spoločenstieva spolupracujúcich organizácii. Tiež privítame články zo života diakonie, o kultúre a histórii našej cirkvi. 


25. apríla 2019 0

Vzkriesenie Pánovo – 1. slávnosť Veľkonočná (Emil Hankovský)

Snáď každého na svete dostihla správa, že v uplynulom týždni zasiahol požiar jednu z najznámejších kresťanských katedrál na svete – Parížšku Notre Dame. Stalo sa to v pondelok – 15. apríla v podvečerných hodinách. Požiar trval približne 8 a pol hodiny. Kresťanský svet plakal. Milovníci kultúry a architektúry tiež. Videl som na facebooku priamy prenos…
Read more


21. apríla 2019 0

Nádej na kríži – Veľký piatok

Je ešte nejaká nádej? Zomrel Kristus nie len na kríži, ale aj v nás? Je Boh mŕtvy? Pohľad na kríž s Kristom na ňom môže byť veľmi skľučujúci. Boží Syn, ktorý mohol jedným slovom všetkých poraziť a začať svoju vládu, visí akoby bezvládne pribitý na kuse dreva… čo bude ďalej?


19. apríla 2019 0

Kvetná nedeľa – Služobník Hospodinov

Kázeň na Kvetnú nedeľu. Služobník Hospodivon. Stal sa baránkom, ktorého krv sa preliala za hriechy ľudí.


14. apríla 2019 0

Požehnanú Veľkú noc!

“Lebo vieme, že Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, viac neumiera a smrť už viac nepanuje nad Ním.” Rímskym 6, 9 Pôst je obdobie, ktoré nás chce utíšiť. Ukázať nám na cestu Pána Ježiša na kríž a vyzýva nás pri tom, aby sme dávali poriadne pozor. Udalosti, ktoré si aj v pôste pripomíname, a ktoré vo…
Read more


8. apríla 2019 0

PreTeba 2019: Volanie bez poplatku

Päť večerov, päť tém, päť rečníkov, päť známych hostí, päť svedectiev ako možnosť spomalenia, či priam zastavenia sa a bezplatného pripojenia na „inú” frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet.


7. apríla 2019 0