Evanjelické noviny

Oficálny spravodaj ECAV na Slovensku

Evanjelické noviny 2/2019

V májovom čísle Evanjelických novím je i stránka informujúca o histórii evanjelikov Handlovej a správa o posviacke tamojšieho Evanjelického domu s modlitebňou.