Nedeľa Svätej Trojice

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Kázne

Do možného chaosu, ktorý môže vládnuť v pohľade na vznik a počiatok sveta a existencie vstupujú náboženské texty ako pokusy priniesť vysvetlenie formou, ktorá je človeku zrozumiteľná, formou príbehu. Staroveké civilizácie mali na stvorení sveta postavenú celú mytológiu a božské systémy, hierarchie v polyteistických náboženstvách. Ani Biblia tému stvorenia neobchádza, ale necháva jej miesto, hneď […]

Ježiš sa ukazuje aj neveriacemu Tomášovi (1. nedeľa po Veľkej noci, 19.04.2020)

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Kázne

Nedeľné biblické slovo z farskej obývačky. 1. nedeľa po Veľkej noci. “V Novej zmluve je muž menom Tomáš, ktorý dostal prezývku neveriaci Tomáš. Prečo? Chudák vydesení udalosťami, nebol s učeníkmi práve vo chvíli, keď k ním Ježiš prišiel a zjavil sa im po vzkriesení. Neveril tomu, že je to skutočné. Chcel dôkaz.” #ecavonlinekoro Zaspievajte si […]

Judáš nebol jediný zradca (podcast)

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Kázne

Dnešný podcast vychádza na Zelený štvrtok. Typické je v tento deň hovoriť o Večeri Pánovej, typické je stretávať sa v kostoloch a prijímať ju. Typické je hovoriť o Pasche., Židia slávia paschálnu sederovu večeru. No téma, ktorej sa chcem venovať tiež patrí k Zelenému štvrtku. Je to téma zrady a postava Judáša ako zradcu Pána […]

Domáce pobožnosti na Veľký piatok a veľkonočné slávnosti

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Kázne

Milí bratia a sestry, opäť Vám prinášame domáce pobožnosti na najbližšie sviatočné dni. Prajeme Vám aj pri takto prežitom spoločenstve veľa Božieho potešenia z Jeho slova a požehnania do ďalších dní. Domáca pobožnosť na Veľký piatok – Pašie.docx Domáca pobožnosť na Veľký piatok – Pašie.pdf Domáca pobožnosť na 1 slávnosť veľkonočnú.docx Domáca pobožnosť na 1. […]