Pozdrav sestry farárky Blanky Kostelnej k pamiatke posvätenia prievidzkého kostola

Zverejnený Jeden komentárPublikované v: Udalosti

„Aké milé sú Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností! Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových.“ Žalm 84,2-3a Milí bratia, milé sestry, Pozdravujem vás pri milej slávnosti 25. výročia posviacky Božieho chrámu v Prievidzi. Prečítané slová z 84. žalmu vyjadrujú túžbu po spoločenstve Božieho ľudu. V každej dobe ľudia túžili po Božom chráme, kde by sa mohli […]

Živý prenos zo služieb Božích pri príležitosti 25. výročia posvätenia kostola v Prievidzi.

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie, Udalosti

Tešili sme sa na slávnosť. Pre súčasné podmienky však plnohodnotnú slávnosť odkladáme na neurčito. Pamiatku posvätenia kostola po 25 rokoch si však chceme pripomenúť aj obohateným programom služieb Božích. Zaznie báseň, liturgovať bude naša študentka teológie Sára Šimková, zaznie pozdrav od sestry farárky Blanky Kostelnej, hudobne nás obohatí špeciálne hudobné vystúpenie. Piesne zo spevníka: Ó […]

Chlapské raňajky ONLINE

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie, Udalosti

Pozývame chlapov od konfirmačného veku k stretnutiu pri raňajkách. V našom zbore sa pravidelne stretáva skupina chlapov pri raňajkách, rannom biblickom štúdiu a modlitbách. Zvyčajne aj spolu na fare niečo urobíme (napríklad v záhrade). Tento raz to bude iné. Budeme online. 18.04. o 8.00 hod. začne livestream z fary na Youtube kanály: Evanjelici v okrese […]

Zrkadlo života – PreTeba 2020

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie, Udalosti

Na začiatku apríla sa chystá 5 úžasných večerov, ktoré chceme spoločne sledovať a účastniť sa ich aj u nás. Projekt PreTeba je slovensko-sliezskou verziou známej Nemeckej platformy ProChrist, ktorá je v evanjelickom prostredí dobre známa ako misijný projekt oslovujúci ľudí i mimo tradičného cirkevného prostredia. Pestrý program, hodnotní hostia. Bližšie info na www.prochrist.evs.skU nás budeme prenosy […]

Ekumenický týždeň modlitieb za jednotu kresťanov opäť v Prievidzi – 5 stretnutí

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Oznamy a informácie, Udalosti

Doplnené o fotogalériu. Autor fotografií: Štefan Ruttmar. Aj v roku 2020 Vás všetkých pozývame k modlitbám za jednotu kresťanov, ku ktorým sa chceme pridať v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov 2020. Aj tento rok sa opäť stretneme v Prievidzi. Čaká nás však dokopy 5 stretnutí. 4 modlitebné a na záver týždňa spoločná pobožnosť. Stretnutia v […]

Vianoce v našom zbore

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Udalosti

Slávnostné chvíle v našich chrámoch a modlitebniach, kedy si pripomíname narodenie Spasiteľa. Skutočný medzník pre celé ľudstvo. Toto bolo hlavné motto, ktoré bolo počuť na Štedrý večer i obidva nasledujúce sviatočné dni. Symbolické zhasnutie sviečok na adventnom venci a následné rozsvietenie vianočného stromčeka. Kým večer vystúpili so svojim programom deti, na 1. sviatok vianočný spestril […]

Jubilanti roku 2019

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Udalosti

V tretiu adventnú nedeľu boli služby Božie v našom zbore obohatené o milú udalosť. Pred apoštolským požehnaním sa pred oltárom zhromaždili všetci jubilanti, ktorí v roku 2019 slávia okrúhle výročie svojho narodenia od päťdesiatin. Brat kaplán udelil všetkým jubilantom osobné požehnanie a následne predstavitelia zboru zablahoželali s kvetinovým darčekom všetkým oslávencom. Aj na našej stránke […]

Poďakovanie za slobodu a demokraciu 17. novembra v ekumenickom duchu

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Udalosti

Pripomenutie si náboženskej slobody, ktorá nebola vždy samozrejmosťou, ale aj pietna spomienka pri príležitosti Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd boli základné témy ekumenicky otvorenej pobožnosti v prievidzskom evanjelickom kostole práve v nedeľu 17. novembra. Kostol sa zaplnil tiež menej známymi tvárami, pozvanie prijal aj brat kaplán z farnosti Zapotôčky. Hoci sme boli z rôznych […]

Pobožnosť na Pamiatku zosnulých v Prievidzi

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Udalosti

V sobotu 2. novembra 2019 sa v našom zbore udiala pobožnosť na Pamiatku zosnulých po prvýkrát na doteraz pre nás netradičnom mieste – obnovenom bývalom evanjelickom cintoríne v Prievidzi. Po stretnutí pred Domom smútku sme sa v sprievode pobrali na pietne miesto, ktoré bolo dobrovoľníkmi zreštaurované a odovzdané pod správu nášho cirkevného zboru. Aj o […]

Seniorátne stretnutie mužov v Krpeľanoch

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Udalosti

V sobotu 19. októbra 2019 vyrazili muži z nášho zboru na seniorátne stretnutie mužov. Každoročná jesenná akcia pod patronátom seniorátu sa v tomto roku konala v Krpeľanoch. Už v úvode zaznelo vrelé privítanie od sestry dozorkine. Téma sa venovala Biblii a jej miestu v živote muža. Hlavným rečníkom bol Bohdan Horoboň. Vo svojej prednáške ukázal, […]

Pamiatka zosnulých po prvý krát na obnovenom evanjelickom cintoríne

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Udalosti

Uplynulé leto v auguste bol verejnosti, za prítomnosti primátorky Prievidze a poslankyne NR SR, JUDr. Kataríny Macháčkovej, odovzdaný obnovený historický evanjelický cintorín na Mariánskom vŕšku v Prievidzi. Na jeho obnove sa zúčastnili dobrovoľníci, ktorí toto pietne miesto vyčistili a sprístupnili. Financie na obnovu pietneho miesta získali z projektu participatívneho rozpočtu mesta Prievidza. Odovzdaný bol verejnosti, dobrým ľuďom mesta a tiež […]