Domáca pobožnosť na 4. nedeľu pôstnu (22. marec 2020)

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Uncategorized

1. Úvod V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. 2. Pieseň ES 86 (audio nahrávka piesne) 3. Odriekanie 10 Božích prikázaní: Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní: Ja som Hospodin, tvoj Boh … 4. Zamyslenie nad Božím slovom (R 5, 1-6) S úctou voči Božiemu slovu povstanúc vypočujme si slová […]