Poďakovanie za slobodu a demokraciu 17. novembra v ekumenickom duchu

  • Udalosti

Pripomenutie si náboženskej slobody, ktorá nebola vždy samozrejmosťou, ale aj pietna spomienka pri príležitosti Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd boli základné témy ekumenicky otvorenej pobožnosti v prievidzskom evanjelickom kostole práve v nedeľu 17. novembra.

Kostol sa zaplnil tiež menej známymi tvárami, pozvanie prijal aj brat kaplán z farnosti Zapotôčky. Hoci sme boli z rôznych kresťanských cirkví, duch spolupatričnosti bolo cítiť v každom pohľade, v každom geste. Po skončení služieb Božích to bolo vidieť aj vo vestibule kostola, prípadne pred kostolom, kde sa vytvorili hlúčky diskutujúcich. Určite veľmi príjemné stretnutie pod Božím patronátom.