Kde sa stretávame

Územie cirkevného zboru tvorí okres Prievidza (Trenčiansky samosprávny kraj), v ktorom sú jednotlivé obce diaspory organizačne rozdelené do misijného a organizačného pôsobenia matkocirkvi Zemianske Kostoľany a filiálok Prievidza, Handlová a Nitrianske Pravno.

  • Matkocirkev Zemianske Kostoľany tvoria obec Zemianske Kostoľany a diaspora: Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Kamenec pod Vtáčnikom, Čavoj, Dlžín, Dolné Vestenice, Horná Ves, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Horné Vestenice, Nevidzany, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Oslany, Podhradie, Radobica, Rudnianska Lehota, Seč, Temeš, Valaská Belá.
  • Filiálka Prievidza misijne zastrešuje mesto Prievidzu a diasporu: Bojnice, Cigeľ, Kanianka, Kocúrany, Kostolná Ves, Koš, Lazany, Lipník, Malá Čausa, Nedožery-Brezany, Opatovce nad Nitrou, Poruba, Sebedražie, Šútovce, Veľká Čausa.
  • Filiálka Nitrianske Pravno zastrešuje obec Nitrianske Pravno a diasporu: Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
  • Filiálka Handlová zastrešuje mesto Handlová a diasporu: Chrenovec-Brusno, Jalovec, Ráztočno.
HandlováPrievidzaNitrianske PravnoZemianske Kostoľany
párna nedeľa 11.15nedeľa 9.30nepárna nedeľa 11.15nedeľa 8.00
Železničiarska 17Tajovského 27Klub dôchodcov
Dlhá 22
Partizánska 188/28
972 51 Handlová971 01 Prievidza972 13 Nitrianske Pravno972 43 Zemianske Kostoľany

Rozpis stretnutí v oznamoch a v sekcii Pripravujeme.