Prievidza

Nový kostol v Prievidzi bol posvätený na Nedeľu po Vstúpení v roku 1995. Dnes má už pevné miesto v životoch mnohých a stal sa súčasťou Zapotôčkov ako modrý kostol. Služby Božie sa konajú v nedeľu o 9.30 hod.

Na poschodí kostola je Galéria s obrazmi k 500. výročiu reformácie. Dá sa tam dostať vždy v nedeľu pred – alebo po službách Božích.

Adresa: Tajovského 27, Prievidza

Prievidza