Pripravujeme

Plán zborových aktivít na rok 2020

Sestry a bratia! Zverejňujeme plánovaný rozpis zborových aktivít, ktoré by sa mali uskutočniť v roku 2020. Pri niektorých je termín už určený, informácie o niektorých z nich budú postupne upresňované. Niektoré akcie sú ešte vo fáze prejednávania, akonáhle budú pripravené, zaradíme ich do plánu. O všetkých detailoch budeme informovať pred konaním akcie aj na našej stránke.

Január

5.Trojkráľový koncert spevokolov v Zemianskych Kostoľanoch.
25.Ekumenická pobožnosť v RKC kostole na Zapotôčkoch.

Február

2.Televízny prenos – inštalácia biskupa Východného dištriktu.
16.Výročný účtovný konvent.

Marec

25. až 29.Prochrist – prenosy z Liptovského Hrádku.

Apríl

Pamiatka posvätenia Evanjelického domu v Handlovej.

Máj

1. až 3.Konferencia EVS v Žiline.
8.Zborová turistika v oblasti Prievidze.
Deň matiek – program pre rodiny.
24.Zborové slávnosti pri 25. výročí posvätenia kostola v Prievidzi s prednáškou o Prievidzskej synode a koncertom spevokolu z Liptovského Jána.

Jún

Konfirmácia v Handlovej.
Deň otcov – opekačka otcov a detí.

Júl

SemFest v Lenke pri Tornali .
12. Deň Východného dištriktu v Ružomberku .
Piknik vo farskej záhrade v Zemianskych Kostoľanoch .
Meninová oslava v Zemianskych Kostoľanoch.
Opekačka seniorov.

August

Detský tábor.
27. až 30.Misijné dni Východného dištriktu v Ľubovnianskych kúpeľoch.

September

Zborový deň.
27.Ordinácia novokňazov v Žiline.

Október

Nedeľa úcty k starším v Prievidzi.
Stretnutie v rámci Mesiaca úcty k starším v Zemianskych Kostoľanoch.
5.Farárske skúšky.
27. až 29.Teologická konferencia v Poprade.

November

Víkendovka s konfirmandmi.
Pamiatka posviacky kostola v Zemianskych Kostoľanoch
12. až 15.Konferencia rodinného spoločenstva

December

Mikulášska detská besiedka v Prievidzi.
Posedenia pri kapustnici.

Priebežne stretnutia konfirmandov, dorastu a mužov.