Knižnica

Knižnica

V cirkevnom zbore sa staráme aj o zborovú knižnicu duchovnej literatúry a cirkevných časopisov. Publikácie sú k dispozícií na požičanie osobne na našich farách v Prievidzi a Zemianskych Kostoľanoch. Fond je rozdelený do 3 oddelení: Farský úrad, Zborova miestnosť Prievidza a Stará fara – Zemianske Kostoľany, kde sa nachádza aj náš historický fond.

Súborný katalóg knižných publikácii a Súborný katalóg časopisov sú momentálne v príprave.