Misijné popoludnie k Mesiacu úcty k starším 2019

  • Udalosti

Už tradične sa koncom októbra v našom zbore koná pripomienka Mesiaca úcty k starším. V tomto roku sme sa rozhodli pre formu misijného popoludnia.

Fotografie: Štefan Ruttmar