Kázne

Nedeľa Svätej Trojice

Do možného chaosu, ktorý môže vládnuť v pohľade na vznik a počiatok sveta a existencie vstupujú náboženské texty ako pokusy priniesť vysvetlenie formou, ktorá je človeku zrozumiteľná, formou príbehu. Staroveké civilizácie mali na stvorení sveta postavenú celú mytológiu a božské systémy, hierarchie v polyteistických náboženstvách. Ani Biblia tému stvorenia neobchádza, ale necháva jej miesto, hneď na začiatku, má to svoju logiku. Predstavuje stvorenie ako základne východisko všetkého ďalšieho, čo sa v texte Biblie dozvieme. Svätopisci sa podujali na neľahkú vec. Dať odpovede na existenčné otázky ľudského bytia, bytia sveta okolo a zmyslu tohto bytia. Postavili tak človek do väčšieho príbehu než je len ten jeho. Nielen ako vrchol stvorenia.

Kázeň odznela v nedeľu Svätej Trojice 7.6.2020 vo filiálke Nitrianske Pravno.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *