Reformačné listy

Každý z nás je členom niektorého cirkevného zboru ECAV na Slovensku. Väčšina z nás je aj zapojená do rôznych konkrétnych foriem zborových aktivít a služby. Sme radi, keď prichádzajú do našich kostolov noví ľudia a rodiny pre zvesť a evanjelium Ježiša Krista. Sme však konfrontovaní s realitou, v ktorej vidíme ako zásadne sa mení svet, naša cirkev a miesto, kde žijeme. V tejto dobe by sme prirodzene očakávali, že cirkev bude všemožne podporovať cirkevné zbory, každú formu práce a služby jej členov. Vývoj v ECAV na Slovensku ukazuje, že to nie je samozrejmé. Zarmucujú nás správy o rôznych kauzách, trestných oznámeniach a odvolávaní aktívnych predstaviteľov cirkvi. Niekto má možnosť prezentovať svoje názory v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier (EPST), niekto nie. Niekto musí dodržiavať predpisy a dohody, a niekto nemusí. Akoby sa cirkev rozdelila do dvoch táborov, privilegovaných a prenasledovaných. To, čo sa deje v cirkvi dnes, je boj o charakter a budúcnosť ECAV na Slovensku. Ochraňujme hodnoty reformácie, podporme spoločne obnovu ECAV na Slovensku.

Martin Kováč, člen zborového presbyterstva Bratislava Legionárska

Najnovšie číslo

Strany posúvajte šípkami v dolnom ľavom rohu.

Reformacne_listy_4_2019

Archív čísel 2019