Oznamy a informácie

Oznamy a modlitebné podnety k 3.1.2021

30.12.2020 sme sa v nádeji vzkriesenia na bojnickom cintoríne naposledy rozlúčili s našim spolubratom Matejom Faškom z Bojníc, ktorý zomrel vo veku 78 rokov.

Až do odvolania budeme vyrábať na nedele a výročité sviatky online pobožnosti (text + audio), ktoré by mali byť zverejňované už v sobotu večer.

6.1.2021Biblické štúdiumAudionahrávka v podcaste Biblické zastavenia

Sviatočné slovoAudionahrávka so zamyslením k Zjaveniu Krista Pána mudrcom
9.1.2021Konfirmačné vyučovanie online o 9.00 hod.Po prestávke v závere minulého roka, bude pokračovať zmenenou formou, a to prostredníctvom štúdia materiálov a pracovných listov a raz za 2 týždne formou hodinového online vyučovania. Informácie na www.ecavprievidza.sk v časti Konfirmandi.

Stretnutie mládeže online o 17.00 hod.Stretnutia mládeže budú po novom roku pokračovať i naďalej online formou. Odkaz na pripojenie bude vždy pred začiatkom zverejnený na www.ecavprievidza.sk
10.1.2021Nedeľná pobožnosťNa zborovej westránke a v podcaste ECAV Zemianske Kostoľany bude pripravená pobožnosť. Text aj audionahrávka.
16.1.2021Stretnutie mužov online o 8.00 hod.Stretnutia mužov, ktoré sa v roku 2020 nediali chceme obnoviť formou online stretnutí 1x mesačne. Odkaz na pripojenie bude na www.ecavprievidza.sk

MODLITEBNÉ PODNETY

Modlime sa pozostalú rodinu, ktorá sa rozlúčila so svojim otcom, starým otcom, bratom a príbuzným Matejom Faškom.

Modlime sa zdravie, silu, nádej a požehnanie pracovníkov Bojnickej nemocnice a všetkých, ktorí v našom regióne slúžia ľuďom vyžadujúcim zdravotnú alebo sociálnu opateru.

Modlime sa za rodiny, ktoré sú v karanténe, sú choré na COVID-19 alebo sa nemôžu stretnúť so svojimi blízkymi v nemocniciach.

Modlime sa tých, ktorí sú trpia pre odklad zdravotnej starostlivosti v neocniciach. Modlime sa za osamelých a smutných.

Modlime sa za našich predstavných, za vládu, miestnu samosprávu, za všetkých, ktorí svojím povolaním nesú zodpovednosť za nás ostatných.

Modlime sa za vzájomný rešpekt a pochopenie medzi ľuďmi, za zlomenie hnevu, nenávisti a zastavenie šírenia klamstiev a lží, ktoré nepomáhajú, ale ubližujú.

Prosíme v modlitbách o ukončenie pandémie a požehnanie pri obnove po tomto nešťastí.

Pane, zo svoje dobroty a milosti vyslyš naše prosby. Amen.

MILODARY

30.12.2020 Pozostalá rodina po pohrebe Mateja Fašku venovala CZ milodar 55 €.

V prípade ak chcete službu zboru podporiť urobte tak formou milodaru prevodom na účet IBAN: SK91 0200 0000 0000 3643 2382. Je potrebné v poznámke pre príjemcu: Milodar, Vaše Meno a adresa. Alebo osobne na farskom úrade (po telefonickej dohode s farárom).

KONTAKTY

Farský úrad: 046/548 86 08

Emil Hankovský, námestný farár: 0950 598 396

e-mail: fara@ecavprievidza.sk

WhatsApp: 0910 672 200 (volanie a videohovor cez internet)

www.ecavprievidza.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *