Modlitby za zbor

Bratia a sestry, tento zbor potrebuje Vaše modlitby. Ako zaznelo na jednom z predošlých konventov, chceli by sme Vás poprosiť o spoločnú modlitbu za náš zbor, za ľudí, ktorí by medzi nás mohli chodiť, avšak majú dôvody, prečo medzi nami nie sú. Prosme Pána, aby posilnil ich vieru, zdravie, skrátka pomohol im nájsť dôvod, prečo prísť. Chvíľa pre túto spoločnú modlitbu bola stanovená na stredu a sobotu medzi 19. a 20. hodinou. Keď sa teda v tomto čase ponoríte do rozhovoru s Pánom, rozpomeňte sa aj na svojich spolubratov a spolusestry v zbore tak s prosbou i poďakovaním, ale aj s vedomím, že v tejto chvíli nie ste vo svojich modlitbách k Bohu sami.

Ďakujeme!