Poďakovanie za úrody

  • Udalosti

Dobroreč, duša moja, Hospodinu a celé moje vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinu a nezabúdaj na žiadne z Jeho dobrodení!

Žalm 103, verše 1. a 2.