Udalosti

Posviacka Evanjelického domu v Handlovej

Cirkevný zbor CZ Zemianske Kostoľany (Turčiansky seniorát) prežil v nedávnom období krásnu slávnosť. Evanjelici v Handlovej dostali do služby Božiemu dielu v tomto meste zrekonštruovaný priestor Evanjelického domu z modlitebňou. Rekonštrukcia prebiehala v rokoch 2017-2018. Služby Božie sa tu začali odbavovať práve na Veľkú noc 2018. Vynovený priestor s novým oltárom sme chceli odovzdať do služby Pánu Bohu modlitbou a požehnaním, čo sa nám takto po roku podarilo zrealizovať. Nech je to miesto pokoja a radosti a rastu. To nám pri posviacke zaželal nielen br. senior Marián Kaňuch, ale aj primátorka mesta Handlová, pani Silvia Grúberová. Posviacka sa konala 1. nedeľu po Veľkej noci 28. 04. 2019 na slávnostných službách Božích. Na dvore Evanjelického domu pod stanom a aj vo vnútri modlitebne boli veriaci z celého CZ Zemianske Kostoľany. Na službách liturgiou poslúžili br. farár Jozef Havrila st., administrátor zboru a br. kaplán Emil Hankovský. Zvesťou Božieho slova a posviackou poslúžil br. senior Marián Kaňuch. Vystúpil aj zborový spevokol a tešili sme sa blízkeho spoločenstva bratov a sestier naprieč celým CZ. Veríme, že evanjelický dom v Handlovej bude dôstojným a vhodným miestom na službu našej cirkvi v tomto meste, ktorá je tam skutočne potrebná. Podľa posledného sčítania obyvateľov je to pre cirkev skutočne misijné pole. V roku 2011 tu až 59,4% obyvateľov bolo bez vyznania alebo žiadne vierovyznanie nepriznalo. I keď sme sa tešili z milej slávnosti, služba v tomto meste je pre nás veľkou výzvou. A to pastorálne sa starať o domácich viery, ale byť aj autentickým spoločenstvom viery a lásky a prijatia pre všetkých hľadajúcich v tomto meste a jeho okolí. Veríme, že nám v tom bude Božia milosť na pomoci.

Emil Hankovský, zb. kaplán Zemianske Kostoľany

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *