Oznamy a informácie

Pozastavujeme všetky spoločné stretnutia počas týždňa a nebudú ani služby Božie

Na základe situácie a preventívnych opatrení, ktoré zavádzajú štátne úrady, až do odvolania pozastavujeme v týždni všetky spoločné stretnutia (SLUŽBY BOŽIE, biblické štúdium, večierne, spevokol, mládež).

Ide o prevenciu a opatrnosť, ktorá nie je založená na panike či strachu, ale na láske a ohľaduplnosti. Povinnosťou kresťana je milovať svojho blížneho ako seba samého a preto urobíme všetky potrebné kroky, aby sme v súčasnej situácii zachovali zodpovednosť.

Povzbudzujeme vás k osobnému stíšeniu pri Božom slove v rodinách. Aj prostredníctvom našej stránky budeme zdieľať zamyslenia, či tipy k domácim pobožnostiam. Okrem toho budú vychádzať aj audio alebo videonahrávky od brata kaplána na nedele a sviatky.

V prípade potreby volajte na farský úrad na zverejnené telefónne čísla.

Ako na facebooku napísal brat farár Roman Dovala:

Doteraz aplikovaný koncept života v cirkvi v zmysle slov Písma: ” Kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, tam budem ja medzi nimi.” ( Mt 18,20) a ” Neopúšťajte svoje zhromaždenia…” ( Žid 10,25a) sa mení na koncept: ” Vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere…” ( Mt 6, 6) a ” Ježiš vystúpil na vrch do samoty modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám.” ( Mt 14, 23). S osobitou pozornosťou treba čítať a vnímať duchovné texty o búrke na mori ( Mt 8, 23-27), kde sa učeníci desia a volajú ” Pane zachráň nás” a On im odpovedá: ” Čo sa strachujete, ľudia malej viery?” Podobne texty s otázkami Pána Ježiša: ” Kde je vaša viera” ( L 8, 25) alebo ” Keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?” ( L 18,8).
Každopádne nezabúdajme v domácich pobožnostiach na slová: ” Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ ( Mt 26, 41), lebo to je asi pre túto dobu dosť podstatné.
Modlime sa, v pokore, ale bez strachu a v plnej zodpovednosti pred Pánom spoľahnime sa na Jeho milosť s týmto svetom, ktorú ako vieme si v zásade nezaslúžime, ale On nám ju dal i dáva až do konca dní!

Modlime sa za tých, ktorí sú chorobou nakazení alebo priamo ohrození a myslime i na tých, ktorí už o svojich blízkych pre vírus prišli.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *