Udalosti

Požehnanú Veľkú noc!

“Lebo vieme, že Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, viac neumiera a smrť už viac nepanuje nad Ním.”

Rímskym 6, 9

Pôst je obdobie, ktoré nás chce utíšiť. Ukázať nám na cestu Pána Ježiša na kríž a vyzýva nás pri tom, aby sme dávali poriadne pozor. Udalosti, ktoré si aj v pôste pripomíname, a ktoré vo Veľkom piatku vrcholia, nekončia smútkom. Na začiatku je pokánie a ľútosť za naše hriechy, pre ktoré Boží Syn trpel, ale na ich konci je Božia milosť a láska. Ten, ktorého v piatok položili do hrobu, na tretí deň vstal mŕtvych a žije. To nie je dôvod na radosť len pre Jeho matku a ďalšie ženy, ktoré Jeho smrť oplakali. Ale je to dôvod na radosť i pre nás. Každý, kto Mu zveril svoj život do rúk
a vyznal vieru, stojí s Ním v to nové veľkonočné ráno ako živý. I jeho hriechy sú zbielené a viny odpustené. Radujme sa! Prichádza Veľká noc plná dobrých darov milosti Božej. Prajeme Vám požehnané prežitie veľkonočných sviatkov 2019.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *