Oznamy a informácie

Prihláste deti na konfirmačnú prípravu

Do konca júna (do 30.6.) je potrebné odovzdať prihlášku na konfirmačnú prípravu detí starších ako 12 rokov (ukončený 6 ročník ZŠ) na roky 2020-2022.

Konfirmačná príprava je môžnosťou pre mladých dospievajúcich ľudí dozvedieť sa viac o Pánu Bohu a o cirkvi, v ktorej boli pokrstení a v ktorej vyrastajú. Konfirmačná príprava končí slávnosťou konfirmácie, kde po dvoch rokoch prípravy a naberania vedomostí i posilňovania vlastnej viery vyznajú konfirmovaní svoju vieru pred zhromaždením cirkevného zboru a priznajú sa tak k Božej milosti, ktorá ich prijala za svojich krstom svätým.

Konfirmačná príprava bude prebiehať nasledujúcim spôsobom:

 • 80 vyučovacích hodín vedených farárom alebo kaplánom, zvyčajne 1 hodina týždenne počas 2 rokov prípravy (1. ročník – katechumeni, 2. ročník konfirmandi)
 • absolvovanie 2 celodenných sústredení počas vyučovacieho roka (1 na začiatku a 1 na konci).
 • pravidelná účasť na evanjelických službách Božích (nie detskej besiedky) v kostole/modlitebni kontrolovaná naproti podpisu slúžiaceho farára (nerátajú sa bohoslužby iných cirkví).
 • úspešné absolvovanie kontrolných testov vedomostí (každý nad 60%) a úspešné absolvovanie záverečného testu vedomostí pred slávnosťou konfirmácie (aspoň 60%).

Aké výsady prináša konfirmácia do života evanjelika?

 • plnoprávnosť v cirkevných obradoch a funkciách:
  • konfirmovaný evanjelik môže byť krstným rodičom;
  • môže byť od 18 rokov cirkevne sobášený alebo byť svedkom evanjelického sobáša;
  • môže byť volený do funkcii v cirkevnom zbore a vyšších cirkevných grémiách po splnení ďalších podmienok, ktoré stanovujú cirkevné predpisy;
 • pristupuje k prijímaniu Večere Pánovej;
 • evanjelik sa dozvedel veľa o základných pilieroch kresťanského života a vie sa orientovať v základných rozdieloch medzi kresťanskými cirkvami a náboženstvami a iné.

Vyučovanie začne po dohode rodičov 2. septembrový týždeň. 1. celodenné sústredenie bude 17. 11. 2020.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku je treba odovzdať duchovnému po službách Božích, alebo zaslať poštou na adresu: Evanjelický a. v. farský úrad, Nedožerská cesta 163/4, 971 01 Prievidza.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *