Oznamy a informácie

Služby Božie sú povolené s obmedzeniami

Od stredy 6. mája Slovensko spustilo 2 vlnu uvoľňovania opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Okrem kaderníctiev a takmer všetkých obchodných prevádzok sa povoľujú cirkvám aj bohoslužby.

Aké opatrenia budú sprevádzať naše stretávanie v kostoloch?

  1. Do kostolov a modlitební vstupujeme len s rúškom.
  2. Pri vstupe je treba používať dezinfekciu na ruky (aj na rukavice).
  3. Všetci prítomní majú dodržiavať vzájomný odstup 2 metre.
  4. V priestore kostola sú pripravené označené miesta, kde je treba možné sedieť alebo stáť. Mimo označených miest sa sedieť nesmie. Spolu môžu sedieť najviac dvaja členovia jednej domácnosti tak, aby boli odstupy medzi ostatnými zachované.
  5. Nepodávame si ruky.
  6. Používame len vlastné spevníky. “Kostolné” spevníky sa nepožičiavajú.
  7. Večera Pánova je prisluhovaná nasledovne: posvätenú oblátku dostávajú veriaci na ruku, pitie zo spoločného kalicha sa nebude vykonávať do konca pandémie, posvätené víno dostanú veriaci v jednorázových pohárikoch. K oltáru na rozhrešenie pristupujú po vyzvaní presbytera.
  8. Aj pri východe z kostola je potrebné dodržiavať odstup 2 metre. Vychádzať sa bude postupne od zadných lavíc.
  9. Priestor kostola bude čistený a dezinfikovaný pred stretnutám aj po ňom.

Zatiaľ sa budeme stretávať len na službách Božích v nedeľu a na sviatky. Biblické hodiny, stretnutia mládeže ani detská besiedka zatiaľ nebudú.

Oficiálne usmernenie Zboru biskupov ECAV tu.

Tešíme sa na stretnutia, nech nás pri nich požehnáva a chráni náš nebeský Otec.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *