Stará kniha v novom svete – pozvánka na seniorátne stretnutie mužov

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Udalosti

Milí naši bratia, muži,srdečne vás pozývame na seniorátne stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu s témou: Stará kniha v súčasnom, novom svete. Základným biblickým textom sú slová z knihy Józue 1,8: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je […]