Augsburské vyznanie

Augsburské vyznanie

Augsburská konfesia alebo Vyznanie viery niektorých kniežat a miest odovzdaná Cisárskej Jasnosti v Augsburgu roku 1530.
Žalm 119., verš 46.: „O Tvojich svedectvách chcem hovoriť pred kráľmi, ver, sa nezahanbím.”

Po Biblii základný prameň našej viery. Aj podľa neho nesie naša cirkev svoje pomenovanie. Na územie Slovenska sa dostal jeho preklad v roku 1540, teda už desať rokov po jeho spísaní a predložení Filipom Melanchtonom, spolupracovníkom Martina Luthera.

vyznanie