Biblia

Biblia, Písmo Sväté

Biblia je to, na čom našu vieru budujeme. Biblia je meradlom, pravidlom teológie a všetkého hovorenia o Bohu. Veríme, že Biblia obsahuje zrozumiteľné Božie slovo pre život človeka. Veríme, že Pán Boh nám v nej jasne ukazuje, aký je, ako miluje človeka a čo všetko preň robí a čo od neho očakáva. Veríme, že v Biblii o sebe Pán Boh odhaľuje všetko, čo je treba veriť na spasenie.

Na internete existuje niekoľko vydaní svätého Písma v slovenskom jazyku. Tak na tomto mieste aj na našej zborovej stránke uvádzame odkazy, kde nájdete Božie Slovo. Prajeme Vám požehnané chvíle a účastenstvo Ducha Svätého pri jeho čítaní.

• Biblia a konkordancia;

biblia.sk vydaná Slovenskou biblickou spoločnosťou;

bible.sk Biblia (nielen) do mobilu.

Pokiaľ to správa externého prostredia dovoľuje, je zdroj nastavený na slovenský evanjelický preklad. Ale pri troške klikania sa môžete dostať aj k inojazyčným prekladom, prípadne k verzii iného kresťanského vierovyznania.