Charta 2017

Charta 2017

Sme dedičia reformačných myšlienok, ktoré na naše územie pred piatimi storočiami cez obnovu cirkvi priniesli obnovu spoločnosti. Naša cesta k spolužitiu ľudí, založenom na slobode jednotlivca a na princípoch vzájomnej úcty, je inšpirovaná slobodou, ktorú získavame ako Božiu milosť vierou v Ježiša Krista. So znepokojením sledujeme, ako Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) prestáva byť „soľou zeme a svetlom sveta“.
Spreneverujeme sa nášmu základnému poslaniu. Prestávame byť svedectvom o Božej láske, ktorá človeka zachraňuje a premieňa. Toto svedectvo je potrebné v dobe, keď ľudia stále viac hľadia na seba, svoje záujmy a prestávajú sa zaujímať o ostatných a pomáhať im, aby tiež prežili zachraňujúcu lásku Božiu.

(Úvodný odstavec Preambuly Charty .)
charta2017