Malý katechizmus

Malý katechizmus

Zostavil ho Dr. Martin Luther. Lutherovým zámerom bolo, aby sa katechizmus používal nielen v kostole ako základ kázní, ale predovšetkým doma. Každý otec by mal z neho aspoň raz do týždňa vyskúšať svoje deti a domácnosť.
Sám o katechizme povedal:
„… mnohí si myslia, že Katechizmus je jednoduché, ľahučké učenie, ktoré si hneď po jednom prečítaní zapamätajú a hodia knihu do kúta … Ja som doktor … a predsa sa učím Katechizmus ako dieťa a čítam si ho a hovorím od slova do slova každé ráno a keď mám čas, i Otčenáš, Desať Božích prikázaní, Verím v Boha, Žalmy, atď. A ešte aj okrem toho denne čítam a študujem a predsa mi to nestačí, ako by som si prial … “

(Podľa evanjelik.sk.)
m_katechizmus