Obrana Augsburského vyznania

Tu máš teda, čitateľu, našu Obranu; z nej poznáš aj to, ako naši protivníci zmýšľajú (predpokladáme to s dobrým svedomím), aj to, že niektoré články odsúdili proti jasnému Písmu Ducha Svätého, a že sa im nepodarilo Písmom podvrátiť naše články.

obrana_augs_vyznania