Veľký katechizmus

Veľký katechizmus

Krátky predhovor Dr. Martina Luthera.
Táto kázeň je taká a je na to, aby poučila deti a jednoduchých. Preto sa aj oddávna volá po grécky „Katechizmus”, to je učenie dietok, totiž to, čo má vedieť každý kresťan. Kto toto nezná, nemôže sa počítať medzi kresťanov ani nemôže byť pripustený ku sviatosti. Je to ako keď remeselníka, ktorý nezná pravidlá svojho remesla a v ňom sa nevyzná, vylúčia ako neschopného. Preto treba deti dobre a správne naučiť článkom, ktoré patria do Katechizmu, čiže do kázne pre deti a usilovne ich cvičiť a vzdelávať v nich. Preto každý otec rodiny má sa aspoň raz do týždňa povyspytovať a vyskúšať svoje deti a domácnosť rad radom, či ich vedia a či ich učia a keď nie, prísne ich k tomu primäť. Lebo sa dobre pamätám na časy, ba denne skusujem, že ešte aj dnes sú nevzdelaní starí ľudia, ktorí o tom vôbec nevedia a predsa idú na krst a k sviatosti a užívajú všetko, čo majú kresťania, A predsa tí, čo pristupujú k sviatosti, majú vedieť omnoho viac a majú lepšie rozumieť každému kresťanskému učeniu ako dietky a školáci. U jednoduchých ľudí sa uspokojíme s troma článkami (ktoré má kresťanstvo oddávna, ktoré sa však neučili a nevykladali vždy správne) dovtedy, kým v nich nebudú dobre vyučení a oboznámení i mladí i starí s tým, čo znamená menovať sa a byť kresťanom.
v_katechizmus