Oznamy a informácie

Výročný zborový konvent schválil nový štatút

V nedeľu po Deviatniku sa konali služby Božie s výročným konventom v Zemianskych Kostoľanoch. Služby Božie viedol a konventu i predsedal brat farár Jozef Havrila, ktorý v súčasnosti administruje náš cirkevný zbor.

Konvent prerokoval výročnú kňazskú správu za rok 2019, ktorá zachytávala aj duchovný život zboru, naše vnútromisijné a misijné aktivity. Zazneli aj ďalšie správy zachytávajúce život zboru ako správa o činnosti presbyterstva alebo správa o hospodárení a správa revízneho výboru.

Konvent cirkevného zboru schválil rozpočet na rok 2020, v ktorom ráta so schodkom. Je to preto, lebo v tomto roku plánujeme v zbore viacero opráv budov, ktoré je nutné vykonať. Viac v samotnej správe.

Na konvente bol prerokovaný a prijatý aj návrh nového štatútu cirkevného zboru.

Konvent prijal nasledujúce uznesenia:

uznesenia-16.2.2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *