Náš zbor

Náš cirkevný zbor

Sme spoločenstvom veriacich v Pána Ježiša Krista. Hlásime sa k hodnotám reformácie a našu vieru staviame na svedectve z Biblie, ktorá je pre nás meradlom, pravidlom a sprievodcom kresťanského života. Bibliu vykladáme a našu vieru vyznávame
v duchu vierovyznaní Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (pozri podstránky V čo veríme).

Počiatky evanjelikov v regióne Hornej Nitry a Prievidze sa datujú do polovice 16. storočia. (viac v Histórii zboru).

Náš cirkevný zbor Zemianske Kostoľany je nasledovníkom vzácnych koreňov viery našich predkov a evanjelikov, ktorí sem prišli hľadať svoj domov. I dnes je tento región domovom, mnohých, ktorých sem život zavial z rôznych kútov Slovenska. Preto aj to naše spoločenstvo je veľmi pestré a rôznorodé. Spoločne však tvoríme jeden zbor, ktorý pôsobí v celom okrese Prievidza.

Naša matkocirkev (historicky základ zboru) je v obci Zemianske Kostoľany, kde začiatkom 18. storočia postavili a v r. 1736 vysvätili artikulárny kostol potom, ako im predošlý bol v časoch rekatolizácie odobraný. Fílie zboru sú dnes Prievidza, Handlová a Nitrianske Pravno. Na tých miestach máme budovy, alebo miesta, kde sa stretávame k bohoslužbám, spoločenstvu a vyučovaniu z Biblie. Skôr než boli postavené alebo zakúpené iné priestory ako kostol v Zemiaskych Kostoľanoch, všetci evanjelici z regiónu prichádzali na faru a do kostola práve sem.

V Handlovej bol krátko po 2. sv. vojne postavený kostol, avšak pre budovateľské plány minulého režimu bol v 70-tych rokoch zbúraný. Dnes sa tam stretávame modlitebni v objekte rodinného domu, ktorý bol zakúpený v r.1988 vďaka pomoci Svetového luteránskeho zväzu.

V Prievidzi bola v povojnovom období taktiež snaha získať priestory, no tieto snahy poli postupne blokované najmä štátnymi orgánmi. V plánoch bola i modlitebňa na mieste pôvodnej židovskej synagógy, ale ani to sa nepodarilo. Po páde socializmu sa však ľady pohli a zboru sa podarilo získať v Prievidzi dom na Nedožerskej ceste (dnes sídlo farského úradu) a mestská fíliálka tak získala vlastnú modlitebňu. No pri tom to neskončilo. Oživili sa plány na kostol. Ten bol posvätený aj zo štedrosti zahraničných partnerov z USA. Vysvätený bol na Nedeľu po vstúpení v roku 1995.

V Nitrianskom Pravne sa k bohoslužbám stretávame v Klube dôchodcov na Dlhej ul.