Menu Zavrieť

Duchovní zboru

Naši duchovní pastieri.

Jozef Havrila st. (2019 – súčasnosť)

Dočasný administrátor zboru. Je bývalým seniorom TUS, v súčasnosti slúži ako námestný farár na kaplánskom mieste v CZ ŽIlina. Dočasne administruje zbor v neprítomnosti námestnej farárky.

Emil Hankovský (2018 – súčasnosť)

Zborový kaplán. Do zboru prišiel aj s manželkou po ordinácii. Vykonáva duchovnú službu v zbore.

Blanka Kostelná (1988 – 2018)

Námestná farárka. Do zboru prišla v lete 1988 ako kaplánka. V čase jej pôsobenia sa obnovil bohoslužobný život v Handlovej a v roku 1995 bol vysvätený aj nový evanjelický kostol v Prievidzi. Do svojej rozlúčky s cirkevným zborom v septembri 2018 duchovne viedla zbor tri desaťročia. V marci 2020 odišla do dôchodku.