Duchovní zboru

Jozef Havrila st. (2019 – súčasnosť)

Dočasný administrátor zboru. Je bývalým seniorom TUS, v súčasnosti slúži ako námestný farár na kaplánskom mieste v CZ ŽIlina. Dočasne administruje zbor v neprítomnosti námestnej farárky.

Emil Hankovský – zborový kaplán

Emil Hankovský (2018 – súčasnosť)

Zborový kaplán. Do zboru prišiel aj s manželkou po ordinácii. Vykonáva duchovnú službu v zbore.

Blanka Kostelná (1988 – 2018)

Námestná farárka. Do zboru prišla v lete 1988 ako kaplánka. V čase jej pôsobenia sa obnovil bohoslužobný život v Handlovej a v roku 1995 bol vysvätený aj nový evanjelický kostol v Prievidzi. Do svojej rozlúčky s cirkevným zborom v septembri 2018 duchovne viedla zbor tri desaťročia. V marci 2020 odišla do dôchodku.

Zoznam duchovných v cirkevnom zbore

Zoznam začína prvým farárom po postavení a posviacke artikulárneho kostola v Zemianskych Kostoľanoch. Nie sú v ňom mená farárov pôsobiacich pred rekatolizáciou.

Pavol Bázlik (pôsobil v r. 1888 – 1938)
 1. Konček Andrej  (1735 – 1760),
 2. Mihalovič Matej (1760 – 1769),
 3. Kvaššay Ján (1769 – 1774),
 4. Bysterský Matej (1774 – 1783),
 5. Drašoczy Miroslav (1783 – 1785),
 6. Korček Andrej (1785 – 1803),
 7. Sekerka Jozef (1803 – 1814),
 8. Szeberenyi Andrej (1814 – 1816),
 9. Gaber Gábor (1816 – 1842),
 10. Szellenyi Michal (1842 – 1888),
 11. Bázlik Pavol (1888 – 1938),
 12. Predmerský Albert (1938 – 1952),
 13. Lichner Alexander (1952 – 1958),
 14. Synak Vladimír (1958 – 1975),
 15. Kubis Jozef (1975 – 1986),
 16. Velebír Miroslav (1. august 1986 – 30. september 1986),
 17. Sabanoš Ján (1986 – 1988, administrátor),
 18. Kostelná Blanka (1988 – 2018),
 19. Pavlus Jakub (2014 – 2015),
 20. Tekely Michal (2015 – 2018),
 21. Jozef Havrila (od 2019 administrátor),
 22. Emil Hankovský (2018 – súčasnosť).