Duchovní a neordinovaní predstavitelia zboru

Duchovný zboru

Emil Hankovský

námestný farár

Predsedníctvo cirkevného zboru

Námestný farárMgr. Emil Hankovský0950 598 396
Zborový dozorcaŠtefan Hurný0905 410 5612025

Presbyterstvo

  • (1) V období medzi zasadnutiami zborového konventu činnosť v cirkevnom zbore riadi zborové presbyterstvo, ktoré tvoria zborový farár, zborový dozorca, jeho zástupca a ďalší funkcionári určený štatútom a zboroví presbyteri.
  • (2) Zborové presbyterstvo plní najmä tieto úlohy: a) vykonáva rozhodnutia zborového konventu; b) rozhoduje o operatívnych a neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkevného zboru; c) rieši prípady porušenia cirkevnej disciplíny; d) dojednáva vokátory zborových predstaviteľov; e) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zborový konvent.
  • (3) Zborové presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát za rok.

Členovia presbyterstva

Mgr. Emil Hankovskýnámestný farár CZ0950 598 396
Štefan Hurnýzborový dozorca2025
zborový kaplán
Ing. Marta Šuňalová zástupkyňa zborového dozorcu 2025
Ing. Ivan Junga zborový kurátor 0915 867 0932024
Božena Kohútovámatkocirkevná kurátorka0915 512 5172025
Ing. Bohuslav Eľko filiálny kurátor Prievidza0904 249 4892025
filiálny kurátor Handlová
Tatiana Juhanová Handlová 0910 235 731 2023
Ľudmila Wagnerová Handlová 0903 296 123 2023
Nitrianske Pravno
Miloš Krpelan Nitrianske Pravno 0915 472 576 2023
Jozef Karola Prievidza 0915 601 779 2023
Ing. Peter Majerík Prievidza 0904 488 174 2023
Marek Měrka Prievidza 0918 225 451 2023
Mária Mikulášová Prievidza 0907 599 368 2023
Anna Pagáčová Prievidza 0907 443 125 2023
Ján PilchPrievidza 0948 666 362 2023
Štefan Ruttmar Prievidza 0908 586 2872025
Renáta Bartová Zemianske Kostoľany 0915 145 152 2023
Judita Bošková Zemianske Kostoľany 046/546 68 982023
Ing. Ján KunešZemianske Kostoľany0919 222 0272025
Jarmila MlčúchováZemianske Kostoľany0902 086 2142023
Zemianske Kostoľany
Ing. Vladimír PlachýZemianske Kostoľany2025
Anna SýkorováZemianske Kostoľany0944 381 6562023

Kantori

Ivana KrpelanováPrievidza
Lýdia KrpelanováPrievidza
Ing. Marta ŠuňalováZemianske Kostoľany
Meno a miesto služby.

Delegáti na seniorálny konvent

Ing. Ján Kuneš
Miloš Krpelan
Ing. Ondej Pilch (náhradník)