Uncategorized

Zborový piknik na Cyrila a Metoda

V piatok 5. júla 2019, na sviatok Cyrila a Metoda, sme sa okrem chrámov Božích v Prievidzi a Zemianskych Kostoľanoch stretli aj na zborovom pikniku, ktorý sa konal vo farskej záhrade v Zemianskych Kostoľanoch od 15:00. Najprv sme si príjmne posedeli pod orechom pri jedle a rozhovoroch. Potom o 16:30 začala avizovaná prednáška o histórii kresťanstva na našom území pred príchodom Cyrila a Metoda, prínos týchto vierozvestcov a ich odkaz pre dnešnú ECAV. Prednášku predniesol brat Filip Púpala, študent evanjelickej teológie, ktorý nás aj s manželkou Michaelou v tento deň navštívili. Brat Púpala položil dôraz na zrozumiteľnosť Božieho slova a to, že prvýkrát znelo evanjelium ľuďom tak, že mu rozumeli aj vo vlastnom nárečí. Solúnski bratia sa stali strojcami prvého slovanského písma používaného na našom území. Preložili do slovanského nárečia nielen biblické knihy, ale aj ďalšie diela, čím skutočne prispeli k vzdelanosti. Pre Božie slovo boli ochotní trpieť a niesť ho aj napriek strastiam, ktoré ich v politikou a politickými záujmami sužovanom svete čakali. Počas prednášky mali deti v záhrade hry a brat Čmiko im ukázal, ako sa vyrábajú vŕbové píšťalky. Záujemcovia si neskôr vypočuli aj krátky prednes z histórie cirkevného zboru. Príjemné popoludnie sme ukončili pred siedmou podvečer. Veríme, že takýchto príležitostí na stretnutie a rozhovor budeme mať ešte viacej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *