Menu Zavrieť

Biblické štúdium

Biblické štúdium sa v našom zbore deje formou stretnutí a diskusii pri Božom slove na Biblických hodinách. Tie sa už dlhodobo konajú pravidelne vo štvrtok o 16.00 na fare v Prievidzi. Od jesene roku 2018 však pre záujem veriacich aj v Handlovej v stredu v párny týždeň o 17.00. Výnimkou sú termíny, počas ktorých duchovný slúži služby Božie, prípadne dovolenkové obdobie. Presnejšie termíny sú k dispozícii v kalendári v sekcii Pripravujeme. alebo v Oznamoch.
Ide o biblické vzdelávanie dospelých, živo sa diskutuje na rôzne témy, spoločne sa modlíme za potreby prítomných.

Bratia a sestry, príďte sa poučiť v Písme, položiť otázky a nájsť na ne odpovede.