Biblické hodiny sa už dlhodobo konajú pravidelne vo štvrtok o 16:00 na prievidzskej fare. Od jesene roku 2018 však pre záujem veriacich aj v Handlovej v stredu o 16:00. Výnimkou sú termíny, počas ktorých duchovný slúži služby Božie, prípadne dovolenkové obdobie. Presnejšie termíny sú k dispozícii v kalendári v sekcii Pripravujeme.
Na týchto stretnutiach, ktoré možno považovať za duchovné vzdelávanie dospelých, sa spoločne riešia biblické témy.

Bratia a sestry, príďte sa poučiť v Písme. Položiť otázky a nájsť na ne odpovede.