Detská besiedka

Detská besiedka

Od roku 2009 sa v prievidzskom kostole počas nedeľných služieb Božích začala písať história detskej besiedky v našom zbore. Pod vedením sestry Ivety Krpelanovej deti spievajú, kreslia, debatujú, hravou formou sa vzdelávajú v oblasti duchovného života. Pripravujú si spoločné vystúpenia na rôzne príležitosti, ktorými sa potom prezentujú na zborových podujatiach.
V závere bohoslužieb sa deti zo zborovej miestnosti presunú do chrámu na požehnanie. Pri úvodnom rozbehnutí tejto aktivity výrazným podielom pomohla sestra Soňa Zubáľová.

Rodičia a starí rodičia, privádzajte svoje ratolesti na bohoslužby.