Mládež

EvanjelickáMládež

Stretnutia mládeže začali v januári 2020. Konajú sa v sobotu o 17.00 hod. na fare v Prievidzi podľa rozpisu v oznamoch. Od februára 2020 sa stretáva mládež 2x do mesiaca. Spoločne hľadáme a tvoríme spoločenstvo, čítame a študujeme Bibliu, hráme hry, spievame, robíme rôzne ďalšie aktivity.

Na stretnutiach mládeže sú vítaní všetci 13+ roční (vo veku po konfirmácii mládeže). Pre mladších máme v zbore detské besiedky, konfirmačnú prípravu, vyučovanie náboženstva na školách.